Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων (voucher) ηλικίας 30 – 49 ετών, 10.000 θέσεις

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων (voucher) ηλικίας 30 – 49 ετών, 10.000 θέσεις

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανέργων (voucher) ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και αφορά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 – 49 ετών.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 – 200 ωρών ανάλογα με την επιλεγόμενη ειδικότητα
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 400 – 480 ωρών

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Με βάση προηγούμενες δράσεις, εκτιμάται πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 2.500 ευρώ.

Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικές ειδικότητες και κλάδοι που περιλαμβάνονται είναι οι πιο κάτω:

  • Ελασματουργικές εργασίες
  • Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Χειρισμός εργαλειομηχανών
  • Αισθητικοί/ Μακιγιέρ / τεχνίτες νυχιών

Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σύντομα.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Τηλέφωνο *:
Περιοχή:
e-mail *:
Ημερομηνία Γέννησης * (μήνας/ημέρα/έτος):
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας * (μήνας/ημέρα/έτος):

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.