Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα μέσα στον Ιούνιο για ανέργους πτυχιούχους

Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα μέσα στον Ιούνιο για ανέργους πτυχιούχους

Εντός του Ιουνίου αναμένεται η προκήρυξη δύο νέων προγραμμάτων κατάρτισης σε δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Τα προγράμματα θα αφορούν άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ  θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής) έως 45 ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 25-29 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 30-45 ΕΤΩΝ

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

  • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του Κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Με βάση προηγούμενες δράσεις εκτιμάται πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 2.800 ευρώ.

Ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης. Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Τηλέφωνο *:
Περιοχή:
e-mail :
Ημερομηνία Γέννησης * (μήνας/ημέρα/έτος):
Ημερομηνία Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας * (μήνας/ημέρα/έτος):

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.