ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Έλα στη Δυναμική για τα προγράμματα κατάρτισης της Κοινωφελούς εργασίας

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ σας προσκαλεί να συμμετέχετε στα προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει, στα πλαίσια της δράσης Κοινωφελούς Εργασίας, «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα από τον ΟΑΕΔ.

Η δράση αυτή αφορά όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και δικαιούχοι είναι όλοι οι επιλέξιμοι από την πρόσκληση εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει εκτός της εργασίας στους φορείς και υποχρεωτικά :

Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών και

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Επικοινώνησε μαζί μας στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο ή στην Κομοτηνή για να πραγματοποιήσεις την κατάρτιση σου στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr .

Αν επιθυμείς να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου, συμπλήρωσε την πιο κάτω φόρμα:

Κοινωφελής εργασία

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Τηλέφωνο *:
Περιοχή:
e-mail *:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.