Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΚΕΚ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ», υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Επισημαίνουμε ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή και αφορά και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές στους οποίους έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι διπλωματούχοι μηχανικοί, ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού και διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία να δηλώσουν συμμετοχή.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:

(α) Κτηρίων
(β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
(γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια

Κόστος

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων
(υποχρεωτικής επιλογής)

60 ώρες

450,00€

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων
(προαιρετικής επιλογής)

28 ώρες

180,00€

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (υποχρεωτικής επιλογής)

30 ώρες

225,00€

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης (προαιρετικής επιλογής)

20 ώρες

130,00€

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (υποχρεωτικής επιλογής)

30 ώρες

225,00€

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (προαιρετικής επιλογής)

22 ώρες

140,00€

Τρόποι πληρωμής: (Απαιτείται προκαταβολή 200,00€)

    • Μετρητά
    • Επιταγή
    • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
    • Πιστωτική Κάρτα – δυνατότητα μέχρι 4 άτοκες δόσεις

Σε περίπτωση επιλογής όλων των ενοτήτων γίνεται έκπτωση 10%.

Σε περίπτωση πληρωμής όλου του ποσού με την έναρξη του προγράμματος, γίνεται έκπτωση 5% στο τελικό ποσό (δεν ισχύει η πληρωμή με πιστωτική κάρτα).

Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.ypeka.gr

Τόπος υλοποίησης των Προγραμμάτων

Τα προγράμματα υλοποιούνται στις κατά τόπους δομές του φορέα μας σε Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή:

 

Αίτηση σε PDF
Αίτηση σε WORD

Παρακαλούμε συμπληρώνετε την αίτηση, και τη στέλνετε με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Fax: 2410-287061 / 2

e-mail: kek@dynamiki.gr