ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Υλοποίησης Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Εργαζομένων σε τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις (café, bar, εστιατόρια, καφενεία κλπ)

α/α Τίτλος Προγράμματος Άτομα Ώρες Πόλη
1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 120 ΛΑΡΙΣΑ
2 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 120 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
3 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 25 120 ΟΙΝΟΧΟΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν εκτός ωραρίου εργασίας (σύμφωνα με το ωράριο που είναι δηλωμένοι στην επιθεώρηση εργασίας), ώστε να δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος.
Εκπαιδευτικό επίδομα 6 € / ώρα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Βεβαίωση εργοδότη
2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας
4. Μία μικρή φωτογραφία
5. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού
6. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού
7. Πίνακας ωρών εργασίας