Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49.  (2018 – 2019)

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49. (2018 – 2019)

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων. Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 200 ευρώ μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εργάζονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 49 άτομα.

Τα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική ευκαιρία για επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Σε κάθε καταρτιζόμενο παρέχεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 200 ευρώ (καθαρά) το οποίο κατατίθεται στον τραπεζικό του λογαριασμό κατά την αποπληρωμή του προγράμματος με απευθείας κατάθεση από τον ΟΑΕΔ.

 Περιοχές : Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Κομοτηνή, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη
Τα πρόγραμματα ΛΑΕΚ αφορούν αποκλειστικά εργαζόμενους είτε άτομα τα οποία είχαν τουλάχιστον 50 ένσημα μέσα στο 2017.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΛΑΕΚ 1-49

Επώνυμο *:
Όνομα *:
Τηλέφωνο *:
Περιοχή:
e-mail *:

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

* Υποχρεωτικά πεδία

Τα στοιχεία της αίτησης θα αποσταλούν με e-mail στο ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.