Τουρισμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013″

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άξονας Προτεραιότητας “07″

“Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Α/Α Προγράμματος 1
Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Νομός ΕΒΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τίτλος Προγράμματος ΜΕΣΑΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αριθμός Καταρτιζομένων 25
Διάρκεια Θεωρία: 160         Πρακτική: 640
2. Α/Α Προγράμματος 2
Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Νομός ΡΟΔΟΠΗΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τίτλος Προγράμματος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ
Αριθμός Καταρτιζομένων 25
Διάρκεια Θεωρία: 200 Πρακτική: 600
3. Α/Α Προγράμματος 11
Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νομός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τίτλος Προγράμματος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ
Αριθμός Καταρτιζομένων 25
Διάρκεια Θεωρία: 200 Πρακτική: 600