ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

IT SUPPORT

Η εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, αναζητεί Υπάλληλο Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών (IT support) για εργασία στην έδρα της στη Λάρισα.

 

Βασικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

• Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων

• Εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ασφαλείας

• Εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών εφαρμογών

• Διαχείριση συστημάτων ERP και CRM της εταιρείας

• Διαχείριση συστήματος ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκατάρτισης

• Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων με εργαλεία web development

 

Προφίλ υποψηφίου:

 

Επιθυμητά προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της πληροφορικής

• Γνώσεις hardware, software και δικτύων

• Γνώσεις εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου

• Γνώσεις σε εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων ασφαλείας εταιρικού δικτύου

• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Ομαδικό πνεύμα στην εργασία

• Μεθοδικότητα και οργάνωση

• Συνέπεια, ικανότητα διαχείρισης χρόνου / εργασιών

• Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

 

Αποστολή βιογραφικών στο email: giakouvis@dynamiki.gr