Το ΚΕΚ

Το ΚΕΚ

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΥΝΑΜΙΚΗ (πρώην ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ) είναι πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 12101095. Ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα.

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΥΝΑΜΙΚΗ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε πανελλήνιο επίπεδο, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία:

 • στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση έργων κατάρτισης και συμβουλευτικής

Διαθέτει τέσσερις πιστοποιημένες δομές, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, και στην Κομοτηνή.

Δραστηριοποιείται κύρια στους παρακάτω τομείς:

 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων, αυτοπασχολουμένων και επιχειρηματιών.
 • Προγράμματα Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας (VOUCHER)
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων.
 • Ένταξη ανέργων στην εργασία.
 • Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων.
 • Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα.
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Προγράμματα για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.
 • Διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών σε θέματα απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα Έρευνας, Υπουργεία, Ενώσεις Εργαζομένων, Επιμελητήρια, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, Περιφερειακές & Δημοτικές Αρχές, Επιχειρήσεις κ.ά.

 

null