Δομές κατάρτισης

Κεντρικά - Λάρισα

Ηρώων Πολυτεχνείου 229, ΤΚ. 41221, Λάρισα

Τηλ. 2410 287061, fax:2410 579560, email: kek@dynamiki.gr

Βόλος

Ξενοφώντος 1, 2ος όροφος, ΤΚ. 38333

Τηλ. 24210 39464 / 24210 23224, email: magnisia@dynamiki.gr

Θεσσαλονίκη

Παπαναστασίου 66 (Περιοχή Ιπποκράτειο - Κάτω Τούμπα)  ΤΚ 54642

email: thessaloniki@dynamiki.gr Τηλ.: 2310 946622 / 2310 907140

Κομοτηνή

Παπαθανάση - Μουσιοπούλου 6, ΤΚ 69100

Τηλ 2531300883