back-to-top
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων

dynamiki

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων

dynamiki

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων

Προκηρύχθηκε στις 28/11/2018 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

∆ικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Α. Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τοµείς:

  • Μεταποίηση-Βιοµηχανία
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Υλικά-Κατασκευές
  • Εφοδιαστική αλυσίδα

Β. Στο πρόγραµµα εντάσσονται και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα µε το αντικείµενο δραστηριότητας τους, που θα δηµιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, µε βάση την κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΕΠ (επαγγέλµατα): 213 :Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της πληροφορικής (σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων υπολογιστών, 4 πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της πληροφορικής µ.α.κ.).

Ωφελούµενοι- Άνεργοι

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.

∆ιάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται στους δεκαπέντε (15) µήνες. Μετά τη λήξη των δεκαπέντε (15) µηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρείς (3) µήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό Επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο ως εξής:

  • το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
  • το ποσό των επτακοσίων (700) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
  • το ποσό των οκτακοσίων (800) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών
 
espa
epixeiriseis-programmata-taa