back-to-top
ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων

Προκηρύχθηκε στις 28/11/2018 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

∆ικαιούχοι- Επιχειρήσεις

Α. Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τοµείς:

  • Μεταποίηση-Βιοµηχανία
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Υλικά-Κατασκευές
  • Εφοδιαστική αλυσίδα

Β. Στο πρόγραµµα εντάσσονται και επιχειρήσεις, ανεξάρτητα µε το αντικείµενο δραστηριότητας τους, που θα δηµιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, µε βάση την κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΕΠ (επαγγέλµατα): 213 :Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της πληροφορικής (σχεδιαστές, αναλυτές και προγραµµατιστές συστηµάτων υπολογιστών, 4 πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στον τοµέα της πληροφορικής µ.α.κ.).

Ωφελούµενοι- Άνεργοι

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στο µητρώο του ΟΑΕ∆, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα.

∆ιάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται στους δεκαπέντε (15) µήνες. Μετά τη λήξη των δεκαπέντε (15) µηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρείς (3) µήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Ποσό Επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο ως εξής:

  • το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
  • το ποσό των επτακοσίων (700) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
  • το ποσό των οκτακοσίων (800) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών
 
espa